Dobre stvari

Zašto svaka firma treba da ima evidenciju radnog vremena?

Peščani sat

Poslodavcu je potrebna pouzdana pomoć kako bi efikasno vodio poslovanje u firmi. Na njemu je da bude u toku sa razvojem tržišta, da prati nove tendencije u poslovanju i da dobro sagleda svoju konkurenciju. Sa druge strane, on mora da prati stanje i u svojoj kompaniji. Poslodavac poverava zadatke svojim saradnicima i mora da ima ima uvid u to koliko su njegovi zaposleni u njihovom obavljanju efikasni. U tome mu može biti od pomoći evidencija radnog vremena zaposlenih.

Ukoliko ste poslodavac onda vam je stalo do vaših radnika i, naravno, njihove produktivnosti. Sigurno je da želite da omogućite najbolju radnu atmosferu u kojoj će se zaposleni međusobno poštovati i uvažavati.

Kako biste stvorili najbolje uslove za rad i stekli uvid u efikasnost svojih radnika, morate pratite njihovo angažovanje na poslu. U to spada praćenje vremena dolaska i odlaska zaposlenih, tj. koliko je sati svaki zaposleni proveo na svom radnom mestu. Na taj način se, pored toga što poslodavac zna koliko je njegov radnik efikasan u toku dana, obezbeđuju se fer i korektni uslovi koji važe za sve zaposlene. Radnici su dužni da poštuju svoje radno vreme i radne sate. Tako se vrši evidencija radnog vremena.

Može se reći da je takva evidencija potrebna svakom preduzeću, bez obzira na njegovu veličinu i oblast kojom se bavi. Kao što je evidencija radnog vremena potrebna i svakom poslodavcu jer su uslovi opstanka na svakom tržištu sve teži. Dužnost je poslodavca da, za dobrobit svoje kompanije, obezbedi poštene uslove svojim zaposlenima i da se potrudi da atmosfera među zaposlenima bude pozitivna i prijatna za rad.

Zašto je evidencija važna radnicima?

Svaki zaposleni, bez obzira na svoj status u firmi, voli da bude uvažen. To znači da se poštuje njegov doprinos na poslu, kao i svaki njegov prekovremeni napor i trud.

Sigurno je da ste nekad bili u situaciji da osetite nepravdu na radnom mestu. Ta nepravda je možda bila prouzrokovana nemogućnošću da se verodostojno utvrdi koliko je i kako neko radio. Važno je da se takve situacije, ukoliko je moguće, preduprede. Zbog toga je evidencija radnog vremena važna i radnicima. Poslodavac na osnovu radnih sati stvara realnu sliku o svojim zaposlenima. Na taj način se odgovoran radnik može istaknuti i pokazati ozbiljnost u poslu koji obavlja.

Kada se tačno i precizno obavlja evidencija radnog vremena, izbegavaju se nesporazumi među zaposlenima. Važno je znati koliko je koji radnik proveo vremena na svom radnom mestu u toku dana i ko radi prekovremeno, kako bi takvi slučajevi bili adekvatno nagrađeni. Radna atmosfera se poboljšava onda kada su odnosi među zaposlenima korektni, a to je cilj i poslodavca i radnika.

Kancelarija

Evidencija radnog vremena nekad i sad

Oduvek je postojala potreba za evidencijom radnog vremena u preduzeću. U skladu sa napretkom tehnologije menjali su se načini na koji se to činilo. Starije generacije radnika pamte upisivanje na papiru na ulaznim vratima, čime se samo beležilo vreme dolaska i odlaska zaposlenih. Danas je preko uređaja za čekiranje radnog vremena moguće evidentirati više tipova događaja, kao što su pauze, terenski rad, službeni rad… U većini firmi to je danas posao odeljenja HR-a. Oni su zaduženi da popunjavaju liste na osnovu izveštaja zaposlenih. Kao nove tehnologije, koje se za sada nisu baš pokazale u praktičnoj primeni i predstavljaju retkost na našem području, su čitači otiska prsta i prepoznavanja lica, a pri tome imaju visoku cenu.

Najboljim se pokazuju softverski programi koji besprekorno vrše posao evidencije radnog vremena. Celokupna odgovornost je na softveru koji omogućava automatizovanu izradu izveštaja za obračun radnih sati. Na taj način se izbegava faktor ljudske greške i obezbeđuju najbolji odnosi u jednom kolektivu.

Kako izgleda dobra evidencija radnog vremena?

Računanje radnog vremena treba da bude pouzdano i precizno. Treba izbeći nepotrebnu papirologiju. Korišćenjem softvera za obračun radnih sati, osoblje HR odeljenja postaje produktivnije na drugim zadacima, budući da je rasterećeno posla oko papirologije i ručnog izveštavanja o radu zaposlenih.

Evidencijom radnog vremena se prati svaki dolazak i odlazak sa posla i računaju sve pauze, privatni izlasci i terenski rad. U evidenciju mogu da ulaze i razna odsustva, kao što su npr. bolovanja i godišnji odmori. Tako poslodavac ima kompletan i dugoročni uvid u rad svog zaposlenog. Evidencijom radnog vremena stvara se kompletan dosije zaposlenog koji može biti koristan rukovodiocu.

Evidencija radnog vremena treba da ima jednostavan sistem koji svako može da prati. Dobro je da ovakva metoda bude dostupna poslodavcu i na mobilnom telefonu, kako bi u svakom trenutku mogao da prati prisutnost svojih zaposlenih.

Evidencija radnog vremena je put do sigurne budućnosti kompanije

Svi poslodavci i zaposleni ističu kao važan faktor pri zapošljavanju dobre međuljudske odnose. Firma se često ponosi time što se zasposleni dobro slažu i funkcionišu kao jedan, pa to i ističu u konkursima za posao kao svoju prednost. Sa druge strane, sve je više budućih zaposlenih koji dobre odnose u kolektivu uzimaju kao važnu referencu. Pored plate i mogućnosti usavršavanja, ljudima je važno da budu na mestu gde će ih neko poštovati i pohvaliti njihov rad. Bitno je da postoji efikasan i kvalitetan uvid u rad svakog zaposlenog.

Evidencija radnog vremena je podjednako važna za sve u jednoj firmi, od poslodavca do svakog pojedinačnog radnika. Poštujući radno vreme, zaposleni pružaju svoj maksimum na radnom mestu. To omogućuje da svi zaposleni povećavaju svoju efikasnost i da firma napreduje. Na taj način, kompanija blagovremeno i dugoročno misli na sigurnu budućnost svojih radnika.

Najnoviji tekstovi

Edukacija

Tradicionalni marketing i strategije zasnovane na njemu

Marketing je bio ključan deo poslovanja od trenutka njegovog nastanka. Međutim, tokom godina, metode i strategije koje se koriste u …

Putovanja

5 najegzotičnijih ostrvskih destinacija za putovanje

Putovanje na egzotična ostrva kao u filmovima postalo je san mnogih putnika širom sveta. Ostrvski rajevi nude ne samo nezaboravne …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke