Dobre stvari

Šta je NLP i kako ga primeniti?

NLP kurs

Da li ste se nekada zapitali kako veoma uspešni ljudi postižu izuzetne rezultate u pojedinim oblastima i šta je ključ njihovog uspeha? Odgovor na to pitanje nudi NLP – predstavlja skraćeni naziv za neurolingvističko programiranje i metodologiju koja podučava ljude veštinama, tehnikama i obrascima ponašanja, kao i razmišljanjima koji vode do uspeha. NLP pomaže pojedincima da dostignu svoje pune potencijale, ostvare svoje ciljeve i postignu promene koje su u skladu sa njihovim okruženjem i sa njihovom ličnošću.

Šta znači skraćenica NLP?

Kada kažemo NLP, odnosno neurolingvističko programiranje, malo ko će razumeti o čemu je tačno reč. Zato, hajdemo da objasnimo svaki od ovih pojmova pojedinačno:

Neuro predstavlja način razmišljanja, odnosno svesne i nesvesne načine na koje obrađujemo informacije iz spoljašnjeg sveta. Drugim rečima, NLP proučava naš subjektivni doživljaj sveta u kome živimo, događaje oko nas i pomaže nam da imamo što više pozitivnih, korisnih subjektivnih doživljaja iz svakodnevnih situacija.

Lingvističko se odnosi na reči pomoću kojih ljudi opisuju svoja iskustva odnosno subjektivne doživljaje. Neurolingvističko programiranje nam približava i objašnjava kako reči koje koristimo utiču na naš način razmišljanja, na promene raspoloženja kao i na promenu samog ponašanja.

Poslednja reč u skraćenici NLP jeste programiranje i ona predstavlja navike koje svi imamo. One mogu biti korisne i poželjne, ali i potpuno pogrešne i  nepoželjne. Zbog toga, neurolingvističko programiranje koristi metode kojima menja način razmišljanja pojedinca u datim situacijama, u skladu sa njegovim vrednostima i ciljevima, kako bi se postigle promene u samom ponašanju.

Drugim rečima, neurolingvističko programiranje (NLP) predstavlja najpoznatiji komunikacioni model u svetu koji proučava, pre svega, komunikaciju sa samim sobom kako bi se pojedinac samomotivisao i postigao svoje ciljeve, ali i ostvario uspešnu komunikaciju sa drugim ljudima. Upravo iz ovih razloga sve više raste interesovanje za nlp kurs. Prilikom upoznavanja sa NLP metodologijom, pojedinac lakše ostvaruje komunikaciju sa drugim ljudima, bolje ih razume, lakše i bolje pregovara sa njima i vrši uticaj na njih.

Šta je NLP kurs i kome je namenjen?

Postoje tri osnovne vrste NLP kursa i to su:

● Trening NLP Practitioner ima za cilj da polaznici NLP kursa nauče i primenjuju NLP alate koji će dovesti do promene ponašanja, ostvarenja ličnih i profesionalnih ciljeva i prenošenja željene poruke u komunikaciji. Ovaj nlp kurs je namenjen svim menadžerima, prodavcima i profesionalcima koji žele da usavrše svoje komunikacione veštine, kao i trenerima ili koučevima koji žele da pronađu tehnike i strategije neophodne za ubrzano učenje, kao i promenu neproduktivnog ponašanja u konstruktivno i produktivno. Drugim rečima, svim pojedincima koji žele da poboljšaju svoju profesionalnu efikasnost, a samim tim i poslovanje.

● NLP Master kurs je osamnaestodnevni trening program koji je namenjen razvoju veštine upotrebe NLP alata na polju ličnog razvoja. Cilj ovog treninga je što veća simultana upotreba više NLP alata u procesima modelovanja izuzetnosti.

● Poslednji korak u usavršavanju NPL metodologije i njenih alata predstavlja Trening NLP Trener, i on sledi nakon pohađanja treninga Practitioner i Master. Namenjen je onima koji žele da se obuče za držanje NLP treninga i ovladaju upravljanjem grupnih procesa korišćenjem ove metode. Nakon pohađanja ovog NLP kursa, imaćete autentičnu i razvijenu trenersku ličnost.

Najnoviji tekstovi

Posao

Stan na dan u Novom Sadu – biznis koji se definitivno isplati

Zvanična statistika koju nedavno objavila Vlada Srbije pokazuje da su u decembru 2022. godine u Srbiji zabeležena 1.003.817 noćenja domaćih …

Dobre stvariLifestyle

Kako izabrati pravo ogledalo za kupatilo

Ogledala za kupatilo su veoma važan deo enterijera, kako u estetskom tako i u funkcionalnom smislu. Upravo zbog toga, postoji …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke