Dobre stvari

Renoviranje stana ili kuće – zakonske obaveze

U našoj zemlji je zakonom regulisana svaka aktivnost kojom se menja spoljašnji ili unutrašnji izgled kuće ili stana, a podrazumeva neku vrstu građevinskih radova. Takva regulativa postoji dugo, ali je u skorijem periodu zakon počeo strože da se primenjuje, pa više nije moguće da baš svako radi šta mu je volja, bez ikakve kontrole.

Naravno, ukoliko ste u dobrim odnosima sa komšijama, moguće je, i  dešava se često, da se radovi renoviranja stana ili kuće izvode bez ikakvih dozvola. Ipak, ako je sprovođenje radova u vašem stanu ili  kući prilično očigledno, u smislu da su npr. postavljene građevinske skele sa spolje strane, onda se izlažete velikom riziku da budete kažnjeni ukoliko radove propisno ne prijavite. Zato je potrebno da se pre renoviranja i adaptacije stana ili kuće upoznate sa listom neophodnih procedura.

Renoviranje stana ili kuće – kućni red

Za sve radove u stanu, bilo da je za njih potrebna građevinska dozvola ili ne, važno je prijaviti ih upravniku zgrade, kome se dostavlja i dozvola, ukoliko je neophodna za radove koji se izvode. Takođe, potrebno je i da se na ulazu u zgradu postavi obaveštenje o radovima. U obaveštenju je važno naglasiti vreme početka i završetka radova, a poželjno je obavestiti susede i o dnevnoj dinamici izvođenja bučnijih radova.

Čak i kada obavestite komšije, važno je da se radovi usklade sa kućnim redom. To konkretno znači da u vreme dnevnog i noćnog odmora nije dozvoljeno pravljenje buke u vidu vikanja, skakanja, lupanja, korišćenja kućnih aparata i druge tehnike, pa ni izvođenje bučnih radova u kući. 

Prema zakonu, vreme odmora radnim danima je od 16 do 18 sati, a u toku noći od 23 do 5 sati, dok je vikendom i praznicima nešto duže vreme noćnog odmora, od 23 do 7 sati. Ukoliko pored buke radovi u vašem stanu utiču na komšije i na neki drugi način, potrebo je da se i o tome blagovremno informiše upravnik zgrade, a zatim i stanari. Na primer, ukoliko je zbog radova potrebno isključiti vodu ili struju u celoj zgradi ili samo po jednoj vertikali, komšije morate obavestiti o vremenu planiranog isključenja. Čak i kada se voda ili struja isključuju na veoma kratko vreme, ova procedura se mora ispoštovati.

U slučaju havarije ili potrebe za hitnom intervencijom, procedura se preskače, a neophodni, hitni radovi mogu se izvoditi i u vreme odmora.

Radovi za koje vam ne treba dozvola

Radovi na tekućem održavanju i adaptaciji podrazumevaju radnje za koje vam nije potrebna dozvola, ali se mora informisati upravnik zgrade. To su radovi o kojima se moraju obavestiti i ostali stanari u zgradi ili nekoj drugoj stambenoj jedinici u kojoj živi više od jedne porodice.

Zakon o planiranju i izgradnji u 2. članu definiše adaptaciju kao građevinske i druge radove na postojećem objektu, kojima se menja organizacija prostora u objektu, ili se obavlja zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta. Ovim radovima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju se konstruktivni elementi, ne menja se spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Radovi na tekućem održavanju su oni radovi kojim se sprečavaju ili otklanjaju oštećenja nastala upotrebom objekta. To su radovi pregleda, popravki i prevencije kojima se obezbeđuje održavanje objekta na zadovoljavajućem nivou upotrebljivosti. Takvi radovi su: krečenje, farbanje, zamena obloga, zamena sanitarija, radijatora, zamena unutrašnje i spoljašnje stolarije i bravarije, zamena unutrašnjih instalacija i opreme bez povećanja kapaciteta. Ovde se mogu ubrojati i svi slični radovi, kojima se ne menja spoljni izgled zgrade i koji nemaju uticaj na zajedničke delove objekta i njihovo korišćenje.

Dozvola nije potrebna ni za postavljanje žičane ili drvene ograde, jednostavnih pomoćnih objekata na istoj parceli na kojoj je glavni objekat. Isto važi i za staze, vrtne bazene do 25 kvadrata i dubine do 1,2 m, nadstrešnice do 20 kvadrata, dvorišne kamine površine do 2 kvadrata i visine do 3 m, kolske prilaze do 3 m, dečje mobilijare i igrališta i slične aktivnosti koje su definisane Pravilnikom za objekte i vrste radova za koje nije potrebna dozvola.

Radovi za koje je potrebna “mala” građevinska dozvola

Za radove kojima se menja namena objekta i koji utiču na konstruktivne elemente objekta zahtevaju tzv. malu građevinsku dozvolu. To su svi oni radovi na adaptaciji, rekonstrukciji ili sanaciji koji bitno utiču na spoljašnji i unutrašnji izgled objekta (spajanje i razdvajanje objekta, rušenje pregradnih zidova od čvrstog materijala, ugradnja instalacija za vodu, struju, gas i sl).

Najnoviji tekstovi

Dobre stvariLifestyle

Crossfit: Savršeno rešenje za ljubitelje izazova

Crossfit je princip vežbanja koji se ističe svojom visokointenzivnom, raznovrsnom i funkcionalnom prirodom. Ovaj trening sistem je razvijen kako bi …

Edukacija

Tradicionalni marketing i strategije zasnovane na njemu

Marketing je bio ključan deo poslovanja od trenutka njegovog nastanka. Međutim, tokom godina, metode i strategije koje se koriste u …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke