Dobre stvari

Prednosti izgradnje montažnih hala

Montažna hala

Udeo montažne u ukupnom procentu gradnje u svetu je u porastu, i po neki procenama, više od 80% investitora bez previše razmišljanja opredeljuje se za ulaganja u objekte izgrađene na ovaj način.

Tradicionalna, zidana gradnja, ostaje dominantna u izgradnji stambenih objekata, posebno kada su u pitanju individualne stambene jedinice, dok u svim ostalim oblastima motažna gradnja zauzima sve značajnije mesto.

Ekonomičnost i mogućnost brzog prilagođavanja različitim namenama su dve glavne karakteristike ovakvog tipa gradnje koje se smatraju i najvećim prednostima u odnosu na tradicionalno zidanje.

Povoljnije cene izgradnje montažnih hala

Ekonomična gradnja montažnih hala može se posmatrati sa stanovišta više parametara: od izbora materijala koji zadovoljava standarde kvaliteta za potrebe gradnja po pristupačnim cenama, brzini sastavljanja konstrukcija i dovođenja objekta u funkcionalno stanje.

Ovde se takođe računa i širok dijapazon mogućnosti za nakandnu dogradnje, ili prilagođavanje delova, ili celine u prostore za različite namene.

Priprema terena za izgradnju montažnih hala

Priprema terena za gradnju montažnih hala je mnogo lakša nego kada je u pitanju zidana gradnja, počev od toga da se sama konstrukcija lakše prilagođava postojećem terenu, do toga da je potrebno manje zemljanih radova za samu pripremu.

Broj radnih dana, količina zemlje u iskopu i odvozu, kao i angažovanje potrebne mehanizacije za pripremu terena za gradnju daleko je manja nego u pripremnim radovima za zidanje.

Izvođenje termoizolacionih radova u pripremi, ali i kasnim fazama gradnje, mnogo je ekonomičnije i lakše.

Koji materijali se koriste

Materijali – od elemenata za konstrukciju do zidova i krovnih pokrivača dostupni su u intervalima cena koji omogućavaju manipulisanje u okviru ukupnog budžeta opredeljnog za ove namene.

Osim toga, kvalitet u najnižem mora zadovoljavati standarde da bi se uopšte pojavio na tržištu i a to znači da je minimum u ovom delu odluke zagarantovan. Sve preko toga je stvar izbora zavisno od aspiracija, namene, finasijskih mogućnosti investitora.

Ostale prednosti montažnih hala

Manipulacija materijalima za montažnu gradnju jeste velika prednost. U ovom delu radi se o ne samo o lakšem transportu u fazi pripreme, već i samoj gradnji budući da su materijali pogodni za oblikovanje: sečenje i sastavljanje, što utiče i na brzinu gradnje.

Zahvaljujući ovim svojstvima montažne hale se u kasnijem periodu korišćenja lako mogu dograditi, pregraditi, preoblikovati, ali i demontirati u svrhu dislokacije. Ovo je posebna prednosti kada je u pitanju modularna gradnja montažnih hala.

Lako održavanje, kao i odsustvo troškova za postavljanje fasade takođe su prednosti izgradnje montažnih hala. Savremeni dizajn materijala za spoljne obloge i krovne prekrivače daju montažnim halama moderan i dopadljiv izgled.

U konačnom, montažna hala može dobiti izgled u skladu sa najsavremnijim rešenjima u okvirima eksterijernog uređenja.

Raščišćavanje terena nakon gradnje nije zanemarljiva stavka u investicionom budžetu koja je značajno manja kada su u pitanju montažne hale.

Ekološki momenat takođe je bitna stavka gradnje hala na ovakav način. Savremni materijali u okviru standarda za proizvodnju moraju zadovoljiti osnovne ekološke parametre.

Termoizolaciona svojstva koja poseduju savremeni materijali namenjeni za montažnu gradnju doprinose značajnom smanjenju troška za zagrevanje i/ ili hlađenje što umnogome doprinosi poštovanju principa energetske efikasnosti.

Organizovanje enterijera montažnih hala je velika prednost u odnosu na tradicionalnu gradnju jer se vrlo brzo, i uz minimalna ulaganja, prostor može prilagođavati različitim namenama. Ovde se misli kako na postavljanje pregrada i dodeljivanje različitih funkcionalnih zadataka prostorijama unutar celine bez previše troškova, kao i spajanje više manjih prostora u veću prostornu celinu.

Na kraju, za razliku od zidanih objekata, montažna hala se može dislocirati, bilo da se radi o premeštanju na novu lokaciju, ili njeno rušenje nakon odluke korisnika o završetku namene.

Najnoviji tekstovi

Posao

Načini da unapredite bezbednost na radnom mestu

Sigurno radno okruženje treba da bude jedan od prioriteta svake kompanije. Kada je zaštita na radnom mestu na visokom nivou, …

Dobre stvariLifestyle

Kako zaštititi nameštaj prilikom selidbe i transporta?

Selidbe su sastavni deo života, to znaju oni koji nemaju još uvek svoj sopstveni dom. U takvim situacijama selidba uopšte …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke