Dobre stvari

Načini da unapredite bezbednost na radnom mestu

Sigurno radno okruženje treba da bude jedan od prioriteta svake kompanije. Kada je zaštita na radnom mestu na visokom nivou, manje su šanse da dođe do nezgoda. Na ovaj način se štedi dragoceno vreme i novac, svi zaposleni su bezbedni, a poslovanje normalno funkcioniše.

Ako vodite firmu i razmišljate kako da unapredite bezbednost i zdravlje svojih radnika, postoje jednostavni načini da se to učini. Pripremili smo nekoliko korisnih saveta kako da radno okruženje za vaše zaposlene bude što bezbednije. Pročitajte.

Obezbedite odgovarajuća zaštitna sredstva i opremu 

Jedan od glavnih zadataka svake kompanije koja brine o sigurnosti radnog okruženja jeste obezbeđivanje odgovarajuće zaštitne opreme i sredstava. Svaki poslovni objekat treba da ima normativ vatrogasne opreme, odnosno određen broj aparata za gašenje požara u skladu sa kvadraturom i namenom prostorija. 

U kategoriju bezbednosti radnog mesta spadaju i saobraćajni čunjevi za usmeravanje. Putarski čunjevi su korisni jer njima lako možete obeležiti zone ograničenog ili zabranjenog pristupa (primera radi, ako imate radove na otvorenom). Na jednostavan i pritom bezbedan način ograničićete pristup vozilima i usmeriti svoje klijente.

Pored obezbeđivanja radnog mesta, neophodno je da zašitite i svakog zaposlenog pojedinačno. Lična zaštitna oprema smanjuje rizik od povrede ili nesreće koja može da zadesi radnika. Neki od osnovnih predmeta koje HTZ oprema podrazumeva su rukavice, šlemovi, zaštita za oči i sluh, maske za lice, pojasevi, adekvatna obuća, prsluci i još mnogo toga. Zaštitna oprema obuhvat sve što je radnicima potrebno da bi ostali bezbedni na svom radnom mestu.

Uverite se da svi zaposleni imaju opremu koja je u dobrom stanju i koja im odgovara. Ako im nedostaje neki određeni deo opreme, trebalo bi da im obezbedite brzu i laku zamenu.

Gradite kulturu bezbednosti na radnom mestu

Bezbednost na radnom mestu je odgovornost kompanijskog tima za zdravlje i zaštitu na radu. Međutim, da bi radno okruženje zaista bilo sigurno, potrebno je da se u firmi neguje kultura bezbednosti za koju su svi zaposleni odgovorni.

Bezbednosna kultura se najjednostavnije može opisati kao skup verovanja i ponašanja koje kompanija podržava u vezi sa bezbednošću na radnom mestu. Da biste izgradili dobru kulturu bezbednosti, potrebno je da je se podržavaju svi – od stažiste ili najnovijeg zaposlenog do generalnog direktora. Samo ako je zaštita na radu “ukorenjena” u kulturi firme zaposleni će je videti kao standard, a ne kao formalnost koja se (ne)dosledno sprovodi. Tako će moći da se uključe i ukažu na bezbednosne opasnosti i propuste, ali i da izgrade veštine reagovanja u hitnim slučajevima. 

Razvijajte svest o potencijalnim opasnostima

Premda nije moguće izbeći 100% bezbednosnih incidenata na radnom mestu, uvek možete radnicima da date alate i veštine da ublaže rizike i reaguju pravilno na njih. Razvijanje svesti o potencijalnim opasnostima počinje ohrabrivanjem tima da konstantno sagledava svoje radno okruženje. Ako zaposleni primete da nešto izgleda pogrešno ili nesigurno, treba da prijave licu koje je zaduženo za bezbednost u firmi.

Angažovanjem svih u vašoj kompaniji da ukažu na bilo šta sumnjivo, drastično smanjujete šansu da nesreće ili opasnosti izmaknu kontroli.

Organizujte redovnu obuku o bezbednosti

Da bi radno mesto bilo bezbedno potrebno je delovati pre nego što se opasnosti pojave. Važan deo preventive čine standardizovane obuke zaposlenih. Radnici bi trebalo da znaju šta treba da rade u hitnim slučajevima. Obuka treba da pokrije teme kao što su svest o opasnostima i načini reagovanja. Opšta je preporuka da se seminari o bezbednosti ne odražvaju isključivo kroz predavanja, već da postoje praktične vežbe.

Samo kroz praktičan prikaz radnici mogu stvarno da se upoznaju sa onim što se od njih može zahtevati tokom incidenta u vezi sa bezbednošću na radnom mestu. 

Održavajte objekte i opremu u dobrom stanju

Kada velika grupa ljudi sarađuje u istom prostoru i koristi istu opremu, uslovi rada se mogu brzo pogoršati. Sve od viljuškara do aparata za kafu u sobi za odmor mora da se održava tako da u svakom trenutku bude bezbedno i prema sanitarnim propisima ispravno.

Redovno održavanje opreme i radnih prostorija pomaže da sprečite klizanje i padove zbog mokrih ili prljavih podova, te da  izbegnete nezgode usled loše održavanih alata i mašina, Uopšte uzev, na ovaj način čuvate radnike tako da budu bezbedni i zdravi.

Dajte prednost dobroj ergonomiji

Česte povrede na radu podrazumevaju prelome kostiju i istezanje mišića, ligamenata i tetiva. Veće šanse za ovakve nezgode su na poslovima koji zahtevaju podizanje teških tereta ili slične zadatke koji se ponavljaju tokom dužeg perioda. Da biste predupredili ovakve situacije potrebno je da uložite u dobru ergonomiju.

Poslodavci su obavezni da maksimalno prilagode posao osobi koja ga radi. U prvom redu to se odnosi na obezbeđivanje ergonomskog radnog prostora (adekvatan sto, stolica, sedište u vozilu…). Pored toga, potrebno je da oprema odgovara telu radnika i njegovim radnim zadacima kako bi mogao da radi udobno i sa smanjenim rizikom od povreda. 

Neka fizičko i mentalno zdravlje zaposlenih bude vaš prioritet

Zaštita na radu i sigurno poslovno okruženje ne odnosi se samo na brigu o fizičkom, već i o mentalnom zdravlju zaposlenih. Ako radnici stalno doživljavaju stres na poslu, postaju nezadovoljniji, skloni sagorevanju, što za rezultat ima nisku produktivnost i u krajnjoj liniji veći broj otkaza.

Radnici koji pate od burnout sindroma ulažu manje truda u posao, a postoji i mogućnost da postanu nemarni i u pogledu držanja pravila bezbednosti na radu. Poslodavci stoga imaju zadatak da prate kako se zaposleni osećaju na poslu i da ih podstiču da uzmu odmor i slobodno vreme ne bi li izbegli sagorevanje. Radno mesto na kom su radnici srećni znači veću produktivnost i bezbednost.

Umesto zaključka

Kao poslodavac, imate obavezu da brinete o bezbednosti i zdravlju svojih zaposlenih. Kada ljudi dođu da rade za vas, morate učiniti sve što je u vašoj moći da ih zaštitite od bilo kakve povrede ili loših uslova rada. 

Ovo nije samo etički ispravna stvar, već će dovesti i do boljih poslovnih rezultata. Ako razvijate ili korigujete bezbednosni program za svoju firmu, razmislite da uključite ove savete. Sasvim je sigurno da će doprineti tome da vaše radno mesto postane sigurnije i otpornije.

Najnoviji tekstovi

Dobre stvariLifestyle

Crossfit: Savršeno rešenje za ljubitelje izazova

Crossfit je princip vežbanja koji se ističe svojom visokointenzivnom, raznovrsnom i funkcionalnom prirodom. Ovaj trening sistem je razvijen kako bi …

Edukacija

Tradicionalni marketing i strategije zasnovane na njemu

Marketing je bio ključan deo poslovanja od trenutka njegovog nastanka. Međutim, tokom godina, metode i strategije koje se koriste u …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke