Dobre stvari

Na koji način je održavanje i čišćenje zgrada uređeno zakonom?

Osoba čisti

Ukoliko živite u skladnoj stambenoj zajednici sa komšijama koji itekako razumeju potrebu za ulaganjem u zajedničko održavanje i čišćenje zgrada i pri tome ne prave nikakvih problema, nemate o čemu da brinete.

Verujemo da će vam ovaj tekst biti još korisniji, ako niste u prvoj grupi srećnika, s obzirom da smo rešili da ukažemo na neke od najvažnijih članova Uredbe o održavanju stambenih zgrada i stanova.

Nakon upoznavanja sa najvažnijim članovima Uredbe, nadamo se da ćete uspeti da ih dočarete i drugim komšijama, te da zajedno dođete do najboljih zajedničkih rešenja za održavanje. Jedan od načina za čistu i urednu zgradu jeste uvideti koja je to najbolja agencija za čišćenje u Beogradu koja će vam pomoći u cilju lepšeg izgleda zajedničih prostorija.

U nastavku pročitajte više o članovima Uredbe i kako ona normativno uređuje pravila o održavanju zgrade.

Na šta se tačno odnosi Uredba?

Uredba o održavnju stambenih zgrada i stanova prema članu 1. uređuje sledeće:

 • način održavanja stambenih zgrada;
 • određuje vrstu radova;
 • organizovanje održavanja;

Članom 2. utvrđuje se redovnost izvršavanja radova koji se tiču zaštite zgrade, njenih delova, uređaja, opreme, instalacija, popravki.

Prema članu 3. investiciono održavanje delova zgrade, koji se smatraju zajedničkim za sve stanare, podrazumeva popravke ili zamene sledećih segmenata:

 • krovna konstrukcija, njeni delovi i delovi krovnog pokrivača;
 • lift sa svim delovima;
 • oluk i olučne cevi;
 • elementi hidroizolacije, ventilacije, vodovodne i kanalizacione mreže;
 • elektroinstalacije i grejanje;
 • podovi, plafoni i zidovi u zajedničkim prostorijama;
 • fasada, elementi fasade i fasadne obloge;
 • snabdevanje zgrade vodom.

Pored ovih, članom 3. su pokriveni i drugi segmenti održavanja, ali smo se potrudili da odvojimo one najvažnije i istaknemo suštinu.

 

Investiciono i tekuće održavanje zgrada

Članovima 4., 5. i 6. bliže se uređuju investiciono i tekuže održavanje, čijom se primenom život stanara podiže na viši nivo.

Tekuće održavanje zgrada podrazumeva sledeće:

 • servisiranje liftova;
 • popravka i zamena instalacija za osvetljenje;
 • deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcija zajedničkih prostorija;
 • čišćenje oluka i olučnih cevi;
 • popravka ili zamena brava, katanaca, okova, uređaja za otvaranje strujomera, vodomera itd;
 • krečenje zajedničkih prostorija;
 • održavanje higijene u zajedničkim prostorijama zgrade;
 • čišćenje i održavanje trotoara oko zgrade.

Investiciono održavanje podrazumeva sledeće:

 • instalacija centralnog grejanja u stanu;
 • plinske instalacije i grejna tela;
 • telefonske i elektroinstalacije u stanu;
 • vodovodne i kanalizacione instalacije u stanu.

Članom 7. utvrđuje se postupanje po hitnoj intervenciji, odnosno onda kada je potrebno delovati radi zaštite života i zdravlja ljudi, obezbeđivanje sigurnosti, zaštite imovine i ostalo.

Član 8. sa druge strane nabraja sve situacije koje zahtevaju delovanje po hitnosti.

Sklapanje dogovora sa agencijom za čišćenje

Kome se poveravaju poslovi održavanja i na koji način?

Sve navedene i mnoge druge aktivnosti zahtevaju delovanje profesionalnih agencija i firmi koje se bave održavanjem, saniranjem štete, čišćenjem i ostalim potrebnim radnjama.

Njih je potrebno platiti, tako da je prema zakonu svaki vlasnik stana ili stanar dužan da do 15. u mesecu izmiri sve dugove za zajedničko održavanje. Novac se uplaćuje na zajednički račun stamebene zajednice ili ga prikuplja upravnik zgrade.

Poslovni odnos između stanara i firme kojoj je poveren posao održavanja regulisan je Ugovorom o poveravanju poslova na održavanju zgrade, a ovaj dokument podrazumeva utvrđivanje sledećeg:

 • uslovi i način obavljanja poslova održavanja;
 • međusobni odnosi u slučaju neizvršavanja poslova ili njihovog neblagovremenog izvršavanja;
 • način i uslovi plaćanja;
 • način izveštavanja skupštine stanara o izvršenim poslovima.

Ko unutar zgrade donosi odluke koje se tiču održavanja?

Niko od stanara ne može samostalno donositi odluke koje se tiču održavanja i čišćenja prostorija. Sve je stvar zajedničkog dogovora na skupštini koju čine vlasnici stanova ili stanari.

Članom 14. su bliže uređena pravila, a ovde je takođe vredno pomenuti kako se odluke donose većinom glasova svih članova skupštine. Sednice vodi predsednik skupštine odabran, dok sve odluke donete većinom glasova važe kao obavezujuće za sve stanare.

Pored odluka, skupština na sednicama usvaja i sledeće:

 • program održavanja zgrade;
 • godišnji izveštaj o realizaciji programa održavanja;
 • uslove i način održavanja reda;
 • osiguranje zgrade.

Članom 15. je utvrđeno da je predsednik skupštine stanara lice koje je zaduženo za poslove predstavljanja stambene jedinice pred drugim organima kada je u pitanju održavnje zgrade.

Pogledajte i druga zaduženja predsednika skupštine stanara:

 • izvršava odluke skupštine;
 • predlaže godišnji program održavanja zgrade;
 • podnosi izveštaj skupštini o realizaciji programa održavanja;
 • izveštaj o utrošenm sredstvima;
 • zaključuje ugovore i podmiruje obaveze za račun zgrade;
 • prima uplate za račun zgrade, podnosi tužbe i obavlja druge poslove koje mu dodeli skupština stanara.

Svi troškovi za račun zgrade vode se u evidenciji, gde se nalaze podaci o rashodima za održavanje, uplatama i isplatama preko žiro računa. Izveštaj o evidenciji uplata i isplata se usvaja na godišnjem nivou, a transparentan je tako da ga mogu videti svi stanari.

Jedna stvar je kakav lifestyle preferiraju komšije u svom stanu, ali je važno da zajedničke prostorije budu čiste, uredne i funkcionalne.

Život u stamebnoj zajednici može biti izuzetno komplikovan kada uz sebe nemate saradljive komšije, ali verujemo da će vam tumačenje Uredbe i predočavanje važnih članova ostalim komšijama olakšati funkcionisanje. Pogledajte celu Uredbu i detaljno se informišite!

Najnoviji tekstovi

Dobre stvariLifestyle

Crossfit: Savršeno rešenje za ljubitelje izazova

Crossfit je princip vežbanja koji se ističe svojom visokointenzivnom, raznovrsnom i funkcionalnom prirodom. Ovaj trening sistem je razvijen kako bi …

Edukacija

Tradicionalni marketing i strategije zasnovane na njemu

Marketing je bio ključan deo poslovanja od trenutka njegovog nastanka. Međutim, tokom godina, metode i strategije koje se koriste u …

Dobre stvari

Ručno birana kolekcija.

Preporuke